Blogg

Nu börjar Blå Eken bli färdiga med sitt projekt Albertina på Engelbrektsgatan i Stockholm. Under sommaren 2012 så var vi med och byggde Väderskydd över hela huset. Väderskyddet var behövligt då byggarna började med att riva hela det platta taket på fastigheten. Det är även mycket viktigt att väderskyddet håller den standard som vi har för vana att leverera. Väderskydd som inte läcker, droppar och ”blåser upp”.

Plåtbomlag

Nu i slutskedet har vi varit behjälpliga med byggnadsställningar runt hela fastigheten. Tillsammans med Blå Eken så valde vi en aluminium ställning med ”bomlag” högst upp, detta minskar åtgången material och sänker därmed hyres, montage och transportkostnader. Vi tackar för vår medverkan och önskar ägarna till denna vackra våning lycka till!

 

 

Leave a comment

På Luntmakargatan hyr Lawab ett väderskydd. Det är viktigt att kolla upp vilken entreprenör som man hyr väderskydd av. För att det finns många som kan bygga väderskydd men dem som (verkligen) vet hur man gör är få. Jag (Alexander Berntsson) brukar statera att: det är skillnad på kompetens och att vara kompetent!

Hyra väderskydd?

Jag anlitar enbart kompetent personal som med tiden även får utbildning i takt med individuell kompetens! Detta har resulterat i att vi är proffs på det vi gör, precis så som Lawab är proffs på att renovera innergårdar.

Bonnier Luntmakargatan

Under vårt väderskydd ligger Bonniers arkiv och det är (som alltid) extremt viktigt att inget läcker in!

Leave a comment

På 3 st olika adresser på Tomtebogatan i Vasastan renoverar företaget Lawab innergårdarna. Alex Väderskydd uppför ställningar och därpå väderskydd, allt för att Lawab skall kunna genomföra projekten – oberoende av väder och vind.

Eftersom adresserna är belägna på olika sidor av gatan medför detta att personal och material, i en till synes aldrig sinande ström, passerar över gatan. Detta har bland några av bostadsinnehavarna rest farhågor om förestående husockupationer. Dock har lugnande besked, via information uppsatta i trappuppgångarna, något dämpat oron inför ett befarat scenario innehållande bl a kravallutrustad polis som avhyser husockupanter.

Något som kan ha bidragit till oron är Alex Väderskydds energiska arbetsinsatser som innefattar tjänstgöring både tidiga morgnar och sena kvällar. Men även på Tomtebogatan kommer väl julefriden att infinna sig…

Leave a comment

På Lindaus väg, i Hässelby villastad, pågår ett samarbete mellan Alex Väderskydd och Bohlins BMM. Fastighetsägaren vill bygga på en övervåning och därför har Alex Väderskydd monterat ett öppningsbart väderskydd på taket.

Öppningsbart för att Bohlins arbete med övervåningsetableringen skall fungera så smärtfritt som möjligt. Materialet som behövs för byggnationen levereras direkt, via kranlyft, till taket.

Leave a comment

I Årsta, på Skattungsvägen 1-7, arbetar ”Skönhetsrådet” med en ”ansiktslyftning” utav fastighetsbeståndet. ”Ansiktslyftningen” utgörs av tak- och fasadarbeten. ”Skönhetsrådet” utgörs av Stockholm Fasad och Ställning AB (SFS) och Alex Byggnadsställningar. SFS ansvarar för tak- och fasadrenoveringen. Alex Byggnadsställningar har uppfört ställningarna. Tillsammans gör företagen allt som står i sin makt för att de boendes trivsel skall maximeras.

Leave a comment

Stockholm Fasad och Ställning AB (SFS) har fått i uppdrag att renovera fastigheten på Odengatan 37. Alex Byggnadsställningar ansvarar för monteringen och uppförandet av byggnadsställningarna.

Efter arbetet med gatufasaden (se tidigare artikel) har turen nu kommit till fastighetens innergård. Du kan själv se, på bilderna nedan, byggnadsställningarnas konstruktion.

 

Leave a comment

På Frejgatan 55 i Vasastan skall innergården erhålla en välbehövlig renovering, detta ombesörjs av företaget Proguard AB. För att arbetet skall kunna utföras säkert och effektivt behövs givetvis ett väderskydd ovanför innergården. Monteringsarbetet och uppförandet av väderskyddet utföres, i skrivandes stund, av Alex Väderskydd.

Alex Väderskydd ansvarar för väderskyddets kvalité och säkerhet.

 

Leave a comment

Sällings bygg AB ansvarar för renoveringen i en fastighet på Sibyllegatan i Stockholm. Denna gång hade en av takterasserna sprungit läck och vattnet sipprade in i vindsvåningen. Eftersom att kraftigt regn var på ingång så ringde Lennart på Sällings bygg AB till Alex Väderskydd.

-Jag behöver hyra väderskydd, ställningar och en bygghiss med montage. Hur fort kan ni ordna det?

Nästa dag var väderskyddet och ställningarna på plats. Tredje dagen efter första samtalet var bygghissen uppmonterad och klar att användas.

Leave a comment

Ute på Alex Byggnadsställningars förråd ute i Upplands Väsby råder Lars ”Bugge” Larssons lag. Lars har strukturerat och katalogiserat förrådet vilket inneburit att tidsåtgången för materialhanteringen (hämtning och avlastning) har minimerats.

Senaste tillskottet i ”Bugges arsenal” är nyinköpet av en gaffeltruck vilket effektiviserar materialhanteringen högst avsevärt. Dessutom är trucken viktig ur arbetsmiljösynpunkt. Medarbetarnas ryggar och knän besparas tunga och onödiga belastningar.

Som kan ses nedan håller ”Bugge” fanan högt och förrådet används inte bara för materialhantering utan ”Bugge” har ”många strängar på sin lyra”.

Leave a comment

Alex Byggnadställningars Beredskapsgrupp är alltid i ”standby-läge”. Tidigt en morgon ringde en smått desperat fastighetsägare från Rönninge och ville absolut ha en byggnadsställning uppmonterad och klar under dagen. Detta eftersom hantverkarna var inbokade och skulle påbörja sina arbeten nästkommande dag.

-Nu är det skarpt läge som gäller. Vi syns om en liten stund vid förrådet i Stäket (Upplands Väsby). Arbetsledaren Alexanders information (via mobiltelefon) till medarbetarna var klar och kortfattad. Alla visste vad som gällde.

Väl ute vid förrådet plockades nödvändigt material ihop och lastades upp på bilarna. Med hjälp av lastbilarnas inbyggda GPS anlände styrkan snart till Rönninge och monteringsarbetet påbörjades. Prick klockan 15.00 stod ställningen färdig och beredskapsgruppen kunde återgå till sina ordinarie arbetsprojekt. Men innan de lämnade Rönninge utbrast ställningsmontören Johan Hammar:

– Fy f-n vad vackert det är här, snacka om skarpt läge.

Leave a comment